Inilah Resep Rahasia Chiffon Cake Ungu Ala Holland Bakery Hasilnya Lembuut Kaya Kapas Bund

Posted on

Enyàk enyàk enyàk bàngeeet!! Àsyiiikkk.. #resep Chiffon, Hàrumm buàngeeet, lembààààb, kempus-kempus, kàyàk màmàm spons ubi ungu 😀

Meskipun resepnyà hàsil eksperimen dàn iseng-iseng, bàhkàn àdà àccident kocok putel kelàmààn sàmpe terlàlu kàku, ngàduk ke pàstà susàhh mintà àmpunn sàmpe àdonàn encerr cerrr, tàpi. syukurlààh tetep jàdi. inilàh serunyà àmàtir bereksperimen hihihihihi.

Càke ini terwujud soàlnyà bingung màu memberdàyàkàn bubuk Tàro yàng beli di TBk (beli bubuk Tàro yàng berkuàlitàs, so pàsti càri hàrgà yàng pàling màhàl sàjà, jàdi dikemàs kecil-kecil bànget sàmà tokonyà pàke plàstik biàsà tànpà merk supàyà terjàngkàu. kàrenà untuk urusàn bubuk-bubukàn gini, àdà hàrgà àdà kuàlitàs.

Bubuk Tàro ini sisà bikin Ogurà Tàro kemàren. Bener sàjà, bubuk ini selàen hàrumnyà àlàmi bàngett, dià jugà bikin lembàbb càke ini làyàknyà ubi beneràn! Cusssss resepnyà hàsil modifikàsi sendiri.

Langsung aja deh dicoba resep Chiffon Tàro Àkà Ubi Ungu by Eni Rose

Bàhàn – Bàhàn À

6 butir kuning telur
100 cc susu càir full creàm
60 gràm minyàk goreng
130 gràm tepung kunci
20 gràm tàro powder good quàlity
1 sendok teh bàking powder
30 gràm gulà pàsir

 

Bàhàn – Bàhàn B

6 butir putih telur
100 gràm gulà pàsir butiràn kecil
1/4 sendok teh Creàm of tàr-tàr / àtàu 1 sendok teh àir jeruk nipis
1/4 sendok teh gàràm

Càrà Membuàt Chiffon Tàro Àkà Ubi Ungu

Siàpkàn bàhàn-bàhàn yàng di butuhkàn

NOTE : bubuk Tàro 20 gràm hàsilnyà ungu gelàp yàh, tàpi ràsà tàronyà lebih nàmpol. kàlo sukà yàng mild sàjà + kàlem wàrnà ungunyà, kàsi 10-15 gràm sàjà, kembàli ke Selerà.

Kocok lepàs telur, gulà pàke whisker selàmà 1 menit, disusul minyàk, susu càir, làlu àyàk terigu, bp, tàro powder di àtàsnyà sàmbil di àduk pàke whisker sàmpe ràtà licin kàyàk pàstà

Kocok putih telur, creàm of tàr-tàr, gàràm sàmpài mulài berbusà, làlu màsukkàn gulà pàsir bertàhàp 3x sàmbil terus dimixer sàmpài sàmpài kàku (jikà bàskom dibàlik putel tidàk jàtuh)

Màsukkàn putih telur ke pàstà À, seàcrà bertàhàp 3x di àduk pàke SPÀTULÀ dengàn teknik àduk lipàt.

Tuàngkàn àdonàn ke dàlàm loyàng Chiffon, làlu pànggàng selàmà 55 menit dengàn suhu 170 deràjàt sàmpài màtàng, suhu dàn wàktu sesuàikàn oven màsing-màsing yà.

Setelàh màtàng, tengkuràpkàn loyàng sàmpài suhu ruàng kuràng lebih selàmà 1 jàm. àku biàsà pàkài leher botol sirup untuk menàhàn loyàng (Syukurlàh tetàp mekàr dengàn bàik)

Setelàh suhu ruàng, keluàrkàn dàri loyàng chiffon dengàn Càrà disisir pàke pisàu secàrà melingkàr..

Chiffon ini sàngàt sàngàt enàkk. ràsànyà unikk, hàrum ubi ungu + susunyà màtch bàngett + texturnyà yàng kempus-kempus kàyàk bàntàl. cuco untuk kempus-kempus lover

Tàro Chiffon Càke, moist, pillowy, fràgrànt

Bàkàl jàdi sàlàh 1 chiffon kesàyàngànku selàin chiffon pàndàn, keju, cokelàt dàn greenteà

Jàdi jàm 3 sore, jàm 5 sore ini sudàh ludesss, syukurlàh. biàr besok bisà bàking yàng làin hehehehe.

Selàmàt mencobà