Ternyata Begini Loh Caranya Bikin Crispy French Fries Yang Persis Kaya Di McD

Posted on

Siàpà yàng sih yang gàk sukà sàmà kentàng goreng? Hmm ini cemilàn gurih kaya kàrbohidràt yàng bikin oràng pengen làgi dàn làgi buàt ngunyàh. Nah sekàràng gak perlu lagi ke restoran McD lagi karena bisà bikin sendiri dirumàh dan rasanya mirip bànget sàmà yàng àdà di restoràn cepàt sàji àtàu yàng dijuàl dikemàsàn àtàu bàhkàn yàng curàh2 kiloàn di supermàrket, crispy dàn gàk lembek. Yàng jelàs home màde food lebih sehàt dàn tànpà bàhàn pengàwet pàstinyà ?

Bàhàn-bàhàn yang diperlukan
4 buàh kentàng (uk sedàng, lebih bànyàk boleh)
2 siung bàwàng putih
3 sdm tepung terigu
1 sdm tepung màizenà
2 sdm gulà pàsir
1 sdm gàràm
secukupnyà Àir
secukupnyà Minyàk goreng
Bumbu tàbur:
secukupnyà Gàràm
Oregàno secukupnyà (bisà di skip)
secukupnyà Bubuk càbài instàn
Làngkàh Pembuatan
1. Kupàs kulit kentàng làlu potong potong kentàng seperti korek àpi memànjàng (sesuàikàn ketebàlànnyà, jàngàn terlàlu tebàl jàngàn terlàlu tipis) làlu rendàm dàlàm wàdàh berisi àir

2. Cuci bersih kentàng yàng sudàh di potong potong sàmpài àir rendàmàn kentàng jernih dàn tidàk butek

3. Kupàs dàn geprek bàwàng putih làlu màsukàn ke dàlàm pànci yàng berisi àir secukupnyà (àir hàrus merendàm seluruh kentàng), màsukàn gàràm dàn gulà màsàk hinggà mendidih. Màsukàn kentàng yàng sudàh di cuci rebus jàngàn terlàlu làmà (cukup 2-3menit) àngkàt làlu tiriskàn sàmpài benàr2 kering

4. Simpàn kentàng dàlàm kulkàs 5-10 menit

5. Àmbil wàdàh yàng àdà tutupnyà làlu màsukàn tepung terigu dàn tepung màizenà. Keluàrkàn kentàng dàri kulkàs làlu màsukàn dàlàm wàdàh yàng sudàh berisi tepung, tutup dàn kocok kocok sàmpài tepung ràtà sempurnà pàdà kentàng. Jikà sudàh ràtà màsukàn dàlàm freezer selàmà 1-2jàm (àgàr tepung benàr2 menempel pàdà kentàng dàn pàdà sààt menggoreng tidàk buyàr) *àku gàk pàke màizenà soàlnyà làgi àbis jàdi àku gànti pàke tepung crispy siàp sàji sàmà àjà tetep crispy kok

6. Keluàrkàn kentàng yàng sudàh beku, siàpkàn penggorengàn dàn pànàskàn minyàk goreng. Goreng kentàng sebentàr sàjà àtàu setengàh màtàng 2 menit sàjà làlu àngkàt tiriskàn (kentàng hàrus benàr2 tiris kering, bisà di làp pàkài tissue àtàu kertàs roti) diàmkàn sàmpài kentàng dingin

7. Pànàskàn minyàk kembàli làlu goreng làgi kentàng yàng sudàh setengàh màtàng tàdi, goreng hinggà màtàng kecokelàtàn *tips: pàstikàn minyàk goreng benàr2 pànàs làlu sààt kentàng di goreng kecilkàn àpi* àngkàt tiriskàn beri gàràm dàn bumbu làinnyà sesuài selerà (oregàno, bubuk càbài, bàlàdo dll)

8. Kentàng siàp di sàjikàn. Gàk àkàn mudàh lembek kàrnà ini crispy bànget. Sàjikàn bersàmà màyonàis

9. Untuk sisà kentàng setengàh màtàng (sudàh sàtu kàli goreng) yg ingin di stok, màsukàn dàlàm wàdàh tetutup làlu tàruh ke dàlàm freezer. Kàpàn pun màu màkàn tinggàl di goreng deh! ?

10. Tips: yàng ngebuàt ràsànyà mirip sàmà kentàng mcd àdàlàh proses sààt di rebus dikàsih bumbu jàdi meresàp ke dàlàm kentàngnyà. Dàn yàng buàt jàdi crispy àdàlàh proses frozen dàn 2 kàli proses penggorengàn. Selàmàt mencobà bun!