Begini Loh Bund Cara Bikin Soto Ayam Semarangan Kuahnya Endeuuss

Posted on

Selàmàt tàun bàru temàn temàn semuà. Hàri ini màsàk pertàmà di 2018. Kàrenà buàt sàràpàn jd càri yg seger. Wàlopun gà begitu sukà soto tp bisà jàdi vàriàsi menu berkuàh buibuk. Selàmàt memàsàk!!

Bàhàn-bàhàn :
Buat 4 porsi
1/4 kg àyàm (petelur / kàmpung, sàyà pàke petelur)
secukupnyà Soun
secukupnyà Tàoge
Dàun bàwàng, dàn seledri potong hàlus
Tomàt untuk pelengkàp
1 bàtàng sereh, geprek ujungnyà
2 cm jàhe geprek
Lengkuàs sejempol, geprek
2 lembàr dàun sàlàm
1 lembàr dàun jeruk
Kàldu bubuk
Kecàp mànis
Jeruk nipis
3 siung bàwàng putih, potong hàlus làlu goreng untuk tàburàn
Bumbu hàlus :
2 siung bàwàng putih besàr (kàlo kecil pàke 3)
3 siung bàwàng meràh
Seujung kuku kencur dàn kunyit
1 sdm ketumbàr bubuk
Càbe ràwit meràh secukupnyà untuk sàmbàl
Làngkàh :
1. Rebus àyàm hinggà àirnyà mendidih làlu buàng àirnyà

2. Rebus kembàli àyàm, tàmbàhkàn àir yg àkàn digunàkàn untuk kuàh soto, làlu màsukkàn sereh, jàhe, dàun sàlàm dàn jeruk, lengkuàs, màsàk hinggà àyàm empuk làlu tiriskàn àyàmnyà untuk digoreng

3. Hàluskàn, duo bàwàng, kencur, kunyit dàn ketumbàr, làlu tumis bumbu hàlus hinggà wàngi (kàlo misàl nggàk ditumis làngsung dimàsukkàn ke àir kuàh soto jg gpp)

4. Setelàh bumbu màsuk tàmbàhkàn sedikit kecàp dàn kàldu bubuk làlu koreksi ràsà teràkhir màsukkàn tomàt

5. Siàpkàn tàoge dàn soun yg telàh direbus sebentàr

6. Rebua càbe ràwit làlu hàluskàn untuk sàmbàl

7. Tàtà di màngkok nàsi, soun, tàoge, àyàm goreng yg disuwir, seledri dàn dàun bàwàng, tàburàn bàwàng putih goreng

8. Tàmbàhkàn kuàh soto, beri sàmbàl dàn kecàp sesuài selerà. Kucuri jeruk nipis. Selàmàt menikmàti