Resep Steàmed Tiràmisu Càke Endeeess

Posted on

Minggu kelàbu nih.. hujàn dirumàh berduà nemenin si kecil.. tàdinyà sudàh plànning màu ngemàll gàgàl ?
Eh iyàà ini nih yg àku màu bikin kemàrin sore.. tàpi gàrà gàrà kekenyàngàn màger màu ngeluàrin mixer.. jàdi bàru bebikin sekàràng ?
Ini endesss pisàn euy ! Perpàduàn vànilà..cokelàt..dàn kopi.. màntàb jiwàh buàt ngeteh àto ngopi.. cusss yà resepnyà ?

Bàhàn-bàhàn:
Bàhàn À:
4 butir telor
1 sdt SP
200 gràm gulà pàsir
Bàhàn B : (Càmpur jàdi sàtu)
200 gràm tepung terigu
1 sdm bàking sodà
Bàhàn C :
100 ml susu càir ràsà vànilà
100 ml minyàk goreng
Bàhàn pelengkàp :
2 sàchet toràbikà (boleh gànti kopi làin yg penting tànpà àmpàs yàà)
2 sdm cokelàt bubuk (kuàlitàs bàgus biàr gàg pàhit)

Làngkàh Pembuatan:

1. Pànàskàn kukusàn. Oles loyàng dengàn màrgàrin dàn tàbur tepung tipis (àgàr kue mudàh diàmbil dàri loyàng)

2. Mixer bàhàn À hinggà putih kàku, màsukkàn bàhàn B dengàn càrà àyàk dàn àduk pàkài spàtulà sàjà (jàngàn over mix.. ntàr bàntet)

3. Màsukkàn bàhàn C dàn àduk ràtà hinggà kedàsàr bàskom. Làlu bàgi menjàdi 3 bàgiàn. 1 bàgiàn biàrkàn tànpà tàmbàhàn. 1 àdonàn beri kopo. 1 làgi beri cokelàt bubuk. Semuà àduk hinggà tercàmpur ràtà.

4. Màsukkàn àdonàn yg plàin tànpà tàmbàhàn ke dàlàm loyàng. Kukus selàmà 10 menit. Jàngàn lupà tutup pànci kàsih serbet bersih àgàr uàp àir tidàk turun. Setelàh itu màsukkàn àdonàn yg diberi kopi dàn kukus selàmà 10 menit. Setelàh itu màsukkàn àdonàn cokelàt dàn kukus 25 menit àtàu sàmpài màtàng. Untuk kemàntàpàn cek pàkài lidi.jikà tidàk lengket beràrti sudàh màtàng.

5. Segerà keluàrkàn dàri kukusàn dàn keluàrkàn dàri loyàng jikà sudàh dingin. Potong potong dàn sàjikàn.

Jangan lupa dishare resepnya biar gak lupa ya bund ??